Online Poljoprivredni sajam otvoren za povezivanje

Na platformi expoonline.rs mogu da se organizuju B2B – Međunarodni poslovni susreti koji pružaju dodatnu podršku kompanijama koje žele da pronađu partnere na Sajmu. Izlagači i suizlagači mogu da komuniciraju međusobno i da organizuju sastanke dok posetioci imaju priliku da ih iniciraju.

Za učestvovanje na B2B sastancima neophodna je registracija.